Записване за преглед

Обичайна практика е записването да става до един месец напред, като графикът със свободни часове за преглед е наличен около 22-25 число на предишния месец.

Уговореният час за преглед е условен. Може да се наложи по-продължително чакане ако работата по предишния пациент се окаже по-трудна и продължителна. Преминаването през няколко различни изследвания и специалисти също може да отнеме повече време – до около 2-3 часа.

Проф. Иван Иванов

Специалност

Педиатрия и детска неврология

Изследвания

ЕЕГ, ТФЕ, GM (Prectl), постурална реактивност и др.

Договор с НЗОК

Не

Работно време: понеделник и сряда 16:30-22:30

Д-р Ивета Иванова

Специалност

Неврология

Изследвания

ЕЕГ, ЕМГ

Договор с НЗОК

Да, код 10

Работно време: вторник и четвъртък 15:00-19:00

Тел.: 0885658977

Д-р Иглика Соткова-Иванова, дм

Специалност

Педиатрия и детска неврология

Изследвания

ЕЕГ, ТФЕ

Договор с НЗОК

Да, код 54

Работно време: вторник и четвъртък 15:00-19:00

Д-р Красимир Шукерски

Специалност

Неврология

Изследвания

ЕЕГ, ЕМГ, мозъчна ехография

Договор с НЗОК

Не

По уговорка 

Д-р Катерина Габерова, дм

Специалност

Педиатрия и детска неврология

Изследвания

Интерес към церебрална парализа и фМРТ

Договор с НЗОК

Не

По уговорка 

Д-р Фани Гълъбова

Специалност

Детска неврология

Изследвания

ЕМГ

Договор с НЗОК

Не

По уговорка 

Г-жа Елена Тимова

Специалност

Психолог

Изследвания

Тестове за развитие, IQ и др.

Договор с НЗОК

Не

Адрес

гр. Пловдив, ул. "Димитър Талев" 76
(вход откъм ул. "Силиврия")

Обадете се

+359 32 579 263

Scroll to Top