Изследвания

В Центъра се извършват следните изследвания и процедури:

Видео-ЕЕГ

Видео-ЕЕГ представлява регистриране на мозъчната електрическа активност с помощта на електроди, поставени върху кожата на главата, и едновременно заснемане на движенията на пациента.
ЕЕГ изследването спомага за установяване на вида на епилепсията, проследяване ефекта от лечението и отхвърляне на сходни по вид неепилептични състояния. Съчетанието с ЕЕГ със синхронен видеозапис дава уникалната възможност да се анализира произходът и разпространението на мозъчната активност, предизвикваща епилептичния пристъп, и да намали грешките при интерпретация на ЕЕГ.
Стандартното ЕЕГ изследване в будно състояние изисква поне 20 мин качествен запис без артефакти и провокационни проби с хипервентилация (дълбоко дишане) и фотостимулация (мигаща светлина).

За да се проведе качествено ЕЕГ изследване е необходима следната подготовка: 

 • измита коса БЕЗ приложен след това балсам или гел, или друго вещество 

За деца до 4-6 годишна възраст най-информативен запис се постига при заспиване и лек сън. За да заспи по-лесно е уместно: 

 • Детето да не е спало в последните 4-6 часа, т.е. да се събуди по-рано и да не е спяло преди ЕЕГ.
 • Да се нахрани непосредствено преди изследването
 • Често се налага улесняване на заспиването чрез приложение на хлорпромазин (Chlorazin) през устата около 30 минути преди изследването. Последният се осигурява от МЦ „Юник“. 

При вероятна епилепсия и нормална ЕЕГ може да се наложи провеждане на изследването след сънна депривация (след недоспиване), при което се провокират специфичните за епилепсия ЕЕГ находки. Съветваме пациентите да останат будни до 1-2 ч. през нощта и да не заспиват на следващия ден преди ЕЕГ.

Мозъчна ехография

Трансфонтанелната ехография (ТФЕ) е метод за образно изследване на мозъка при деца през първата година, когато има отворена фонтанела. То се извършва чрез поставяне на специален уред (трансдюсер) върху фонтанелата.

01. Трансфонтанелната ехография е надежден метод

при диагноза на хидроцефалия, на атрофични лезии, вродени аномалии и други заболявания.

02. Трансфонтанелната ехография

не изисква специална подготовка. Ехографията е неболезнена и безвредна.

03. При по-големи деца и възрастни

прилага ехографско изследване на съдовия кръвоток в мозъчните и шийните съдове.

Електромиография

Електромиографията, съчетана с електроневрография, е основно електрофизиологично изследване, чрез което се поставя диагноза при заболявания на периферната нервна система – нервни коренчета, периферни нерви, синапси и мускулите. Изследването показва нивото и степента на увреда и има прогностична стойност. Чрез повърхностни електроди се прилагат краткотрайни слаби електрически импулси и се изследва проводимостта по периферните нерви и останалите части на рефлексната дъга. По-рядко се налага чрез иглени електроди да се изследва спонтанната и волева мускулна активност.

Използва се при следните най-често срещани заболявания:

 • плексити, невралгии и други възпалителни невромускулни увреждания
 • дископатия
 • ишиас
 • полиневропатия
 • посттравматични увреждания на периферните неври
 • детски паралич (полиомиелит) и други остри вяли парализи
 • слабост и болки в крайниците
 • тремор, болест на Минор
 • Паркинсонова болест
 • мускулна атрофия
 • невромускулни увреждания при ендокринни заболявания
 • диабетна полиневропатия
 • артрози
 • алкохолна невропатия и др. 

ЕМГ изследването трае най-често от 30 мин. до 1 час.

Преди изследването е важно да не се прилагат кремове и лосиони върху кожата. Не е необходима друга предварителна подготовка.

Методът е безопасен. При изследване на скорост на провеждане по периферните нерви се работи с нисък волтаж и продължителност на импулсите по-малка от секунда. По-рядко се налага работа с иглен електрод, където изследването е болезнено, но поносимо и много по-информативно.

General movements (GM) по Prechtl

Изследването представлява видеозаснемане на спонтанната двигателна активност на деца до около 4 мес. възраст с последващ анализ на движенията. Най-често се изследват т. нар. fidgety movements (FM), които нормално са налични между 9. и 15-20. седмица след термина за раждане. Оптималната възраст за изследването им е 12. седмица след термин.

Заснемането на движенията се провежда в будно спокойно състояние, най-добре около 30-45 мин. преди следващото хранене. Детето се поставя по гръб, съблечено до памперс в затоплена тиха стая без лица, играчки или други отвличащи вниманието предмети и без биберон-залъгалка. Заснемането става със стационарна камера и трае около 5 мин. Разчитането се извършва в следващия час.

Изследването на GM има висока прогностична стойност относно риска за церебрална парализа.

Постурална реактивност

Представлява част от кинзиологичната диагностика по Vojta (Войта). Изследването оценява положението на тялото и крайниците в пространството при поставянето на детето в 7 стандартни пози. Провежда се в будно спокойно състояние на съблечено до боди или памперс дете на възраст до 12мес.

Изследването е безвредно и се понася без проблеми от децата.

Кинезиологичната диагностика по Vojta подпомага установяването на нарушения в мускулния тонус и сила и наличието на патологични двигателни модели. Има ключово значение при разграничаването на изоставане в двигателното развитие по социални причини от това вследствие органично мозъчно или периферно-нервно заболяване.

Невроразвитийни и психологически тестове

 • Оценка на развитието по В. Манова-Томова
 • Въпросник за възрасти и етапи -3 (ASQ-3)
 • Денвърски скринингов тест на развитието -2 (DDST-2)
 • Неврологично изследване по Hammersmith (HINE)
 • Профил на развитието -3 (DP3)
 • Модифициран чек-лист за аутизъм при малки деца (М-CHAT)
 • Диагностична скала за наблюдение при аутизъм (ADOS-2)
 • Тест за дислексия (DDE-2)
 • Скала за интелигентност на Уекслер за деца (WISC-IV)
 • Уисконсински тест за сортиране на карти (WCST)
 • Въпросници за оценка емоционално-волевите сфери
 • Невропсихологически тестове за възрастни

Адрес

гр. Пловдив, ул. "Димитър Талев" 76
(вход откъм ул. "Силиврия")

Обадете се

+359 32 579 263

Scroll to Top