За нас

Медицински център „Юник“, гр. Пловдив, предлага качествена амбулаторна помощ в областта на неврологията, педиатрията и детската неврология.

Мисия

Драги пациенти, родители и колеги, създадохме Медицински център „Юник“, за да предложим индивидуален подход при работа с пациентите и да осигурим качествена амбулаторна помощ по детска неврология, педиатрия и неврология.
Ние имаме специален интерес към нарушения в нервно-психическото развитие, епилепсия, вродени и перинатални мозъчни увреждания, невродегенеративни, метаболитни заболявания, редки болести, главоболие и психични нарушения. В Медицински център „Юник“ се извършват клинични прегледи и множество клинични, инструментални и психологически тестове. Ние работим в сътрудничество с редица структури на УМБАЛ „Свети Георги” и с водещи специалисти по педиатрия, неврология и детска неврология в България и чужбина, както и в тясна връзка с надеждни лаборатории по образна диагностика и генетика.
1000+

Прегледа на година

10

Квалифицирани специалисти

Морални стандарти

Девизът на Медицински център Юник е „Every patient is unique!” („Всеки пациент е уникален!”).  Ние се стараем да разкрием същността на Вашия проблем и да Ви помогнем чрез правилна диагноза и оптимално лечение.

Ние гарантираме, че медицинската ни дейност е насочена изцяло и единствено в полза на здравето на пациента, независимо от неговата възраст, етническата принадлежност или националност.

В МЦ „Юник“ се прилага само стандартна медицина, базирана на доказателства. Ние няма да Ви изследваме и лекуваме, чрез който и да е от методите на алтернативната медицина.


Медицински център «Юник» е ангажиран да предостави достъпна неврологична и педиатрична помощ на социално-слаби членове на нашето общество.

Дейност

Основната дейност е насочена в диагностицирането и лечението на епилепсия при децата, нарушения в психомоторното развитие, вродените малоформации, метаболитните заболявания и други редки детски болести.

В Центъра практикуват опитни специалисти в областта на детското здраве. Квалифициран психолог извършва оценка на развитието и интелекта на своите пациенти и на психологическата диагностика и интервениране. 

МЦ „Юник“ работи в тясна връзка с редица структури на УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, с генетични лаборатории и с водещи специалисти по педиатрия и неврология в страната и чужбина.

Записване за преглед

Записването за преглед за всеки от екипа е представено на страницата „ЗАПИСВАНЕ ЗА ПРЕГЛЕД“
Обичайна практика е записването да става до един месец напред, като графикът със свободни часове за преглед е наличен около 22-25 число на предишния месец. 
Уговореният час за преглед е условен. Може да се наложи по-продължително чакане ако работата по предишния пациент се окаже по-трудна и продължителна. Преминаването през няколко различни изследвания и специалисти също може да отнеме повече време – до около 2-3 часа.

Адрес

гр. Пловдив, ул. "Димитър Талев" 76
(вход откъм ул. "Силиврия")

Обадете се

+359 32 579 263

Scroll to Top