Детска консултация


Скъпи колеги, Медицински Център «ЮНИК» води Детска консултация.  Предоставя се възможност за допълнителни тестове за психомоторно развитие като кинезиологичен статус и оценка на General movements, както и мозъчна ехография при деца до една година с повишен риск от неврологичен дефицит. 

Медицински Център «ЮНИК»       2012       Всички права запазени.